Nieuws

28 maart 2021

Activiteit 18 – Kijken en onthouden

Activiteit 18 Kijken en onthouden Leerdoel: De kinderen kunnen een verandering in een opstelling van voorwerpen beschrijven aan de hand van plaatsbegrippen (naast – om – […]
26 maart 2021

Activiteit 17 – Waar ben ik langsgegaan?

Activiteit 17 Waar ben ik langsgegaan? Leerdoel: De kinderen kunnen een route beschrijven aan de hand van markante punten en maken daarbij gebruik van begrippen die […]
24 maart 2021

Activiteit 16 – Wat moet je doen?

Activiteit 16 Wat moet je doen? Leerdoel: De kinderen kunnen zich een beeld van een route vormen vanuit de eigen positie en vanuit de positie van […]
22 maart 2021

Activiteit 15 – Routes volgen met beperkingen

Activiteit 15 Routes volgen met beperkingen Leerdoel: De kinderen kunnen mentaal een (kortste/langste) route uitzetten en lopen. Waar? In het lokaal, de speelzaal of op de […]