KLOSkennis

13 maart 2021

Activiteit 11 – Moeder/vader zegt …

DE EIGEN RUIMTE Activiteit 11 Moeder/vader zegt …   Leerdoel: De kinderen kunnen begrippen die posities aanduiden actief gebruiken (zoals binnen-buiten-links van-rechts van-onder-boven). Waar? In de […]
13 maart 2021

KLOSkennis: Ruimtelijke oriëntatie I (deel 2)

10 nieuwe activiteiten Ruimtelijke oriëntatie activiteiten 11-20   Herhaling achtergrondinformatie: Wat is ruimte? Onder een ruimte verstaan we een begrensd gedeelte van de omgeving. De ruimte […]
6 maart 2021

Activiteit 10 – De kruiwagen

Activiteit 10 De kruiwagen   Leerdoel: De kinderen kunnen bepaalde houdingen en bewegingen uitvoeren en aanwijzingen opvolgen waarin ruimte-oriënterende begrippen zijn opgenomen. Waar? In de speelzaal […]
4 maart 2021

Activiteit 9 – Allemaal marionetten

Activiteit 9 Allemaal marionetten   Leerdoel: De kinderen kunnen opdrachten uitvoeren waarbij lichaamsdelen bewogen moeten worden en waarbij ook de begrippen ‘links’ en ‘rechts’ worden gebruikt. […]