KLOSkennis

21 februari 2019

Omgekeerde volgorde….?

Deze week ben ik er eens goed voor gaan zitten…, het invullen van LVS KIJK. Op mijn vrije dag, fris en fruitig, computer aan, handleiding er […]
15 februari 2019

KLOSkennis 13 – Prikken

Deze activiteit valt wél onder werken met papier maar niét in de categorie creatieve expressie aangezien meestal de leerkracht de afbeelding, die moet worden uitgeprikt, heeft […]
28 oktober 2018

KLOSkennis 12 – Jaarindeling

Aansluitend onderwijs gaat uit van actualiteiten die door ieder kind, ongeacht het milieu waaruit het afkomstig is, beleefd kunnen worden.
22 mei 2018

KLOSkennis 11 Kleuterkenmerken

Dit theoretische uitstapje heb ik geschreven op verzoek van mensen die zich op de inspiratiedag afvroegen waarom kleuters anders zijn.