KLOSkennis door Erica Ritzema

“IK STOP ERMEE!


Met deze zin begon ik, Erica Ritzema mijn opzegbrief.
Klik hier voor de opzegbrief 'Ik stop ermee'

Als lid van de kerngroep van de WSK (Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs) doe ik er alles aan om de kleutertoets van de CITO van tafel te krijgen. De kleuter is geen schoolkind, dat is ook mijn motto.

Naast mijn werkzaamheden voor de WSK heb ik ook veel informatie verzameld over de oude kleuteropleiding (KLOS). Deze kennis wil ik graag delen met de kleuterleerkrachten van nu.

Help met de 'KENNIS van TOEN' de kleuter in het 'ONDERWIJS van NU'!

 

"Erica Ritzema gaf 29 jaar onderwijs aan kleuters. Afgelopen schooljaar is zij gestopt omdat zij zich niet meer kon conformeren aan alles wat er van haar werd verlangd als leerkracht. Met haar ingezonden stuk ‘Kleuter in Nederland verdient beter’ haalde ze de pers (o.a. Noordhollands Dagblad, d.d. 10-11-’12)"

 
 
ontvang-kloskennis
 
 

Berichten Erica

  • KLOSkennis 12 jaarindeling
    Aansluitend onderwijs gaat uit van actualiteiten die door ieder kind, ongeacht het milieu waaruit het afkomstig is, beleefd kunnen worden.
  • KLOSkennis 11 Kleuterkenmerken
    Dit theoretische uitstapje heb ik geschreven op verzoek van mensen die zich op de inspiratiedag afvroegen waarom kleuters anders zijn.    
 
 
aanmelden